EBA

In onderstaande download kunt u een samenvatting van een EBA downloaden.

EBA samenvatting

De overheid heeft voor het primair onderwijs € 97,3 miljoen beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen en verbetering van de ventilatie in de scholen.

Voor de subsidie aanvraag heeft u een Energie & Binnenmilieu Advies (EBA) nodig. De subsidie wordt beschikbaar gesteld onder de voorwaarde van cofinanciering door de gemeente (40%). Scholen kunnen zelf ook een bijdrage leveren. Voor het subsidie traject dienen de volgende stappen te worden ondernomen:

Stap 1: Opstellen Energie & Binnenmilieu Advies (EBA) 
Het advies bestaat uit een beperkt maatwerkadviesrapport in combinatie met een binnenmilieuadvies. Een binnenmilieuadvies gaat in op het energiegebruik, binnenmilieukwaliteit, isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, CO2 en de verlichting. In de subsidieregeling van het Ministerie van OC&W is een bedrag van maximaal € 1.000,- (incl. btw) per school opgenomen voor het opstellen van een EBA. Vooraf aan een EBA is het ook mogelijk om een kort inventarisatierapport op te stellen per school. Uit het inventarisatie-rapport blijkt of het zinvol is om subsidie aan te vragen voor de school.

Stap 2: Kiezen van energiebesparende maatregelen 
Samen met uw EBA adviseur maakt u een keuze uit de energiebesparende maatregelen. De volgende maatregelen komen in aanmerking:

Isolatie en CV installatie:
Vervangen enkel glas door HR glas Toepassen van dakisolatie Vervangen CV ketel door HR CV ketel Plaatsen thermostatische radiator kranen

Luchtbehandeling:
Plaatsen mechanisch luchttoe- en afvoersysteem met WTW Plaatsen van (wand) CO2 indicatoren

Zonwering en verlichting:
Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels Vervangen van conventionele TL’s door HF spiegelarmaturen Aanbrengen van daglichtafhankelijke (dim) regeling

Stap 3: Aanvraag indien bij het CFI 
Subsidie aanvragen kunnen tot 31 december 2009 worden ingediend bij het CFI. De aanvragen worden per gemeente behandeld. Beslissingen over de aanvragen worden uiterlijk 1 mei 2010 bekend gemaakt.

Stap 4: Uitvoering van de gekozen energiebesparende maatregelen
De maatregelen waarvoor subsidie is verkregen dienen uiterlijk 31 december 2010 afgerond te zijn.

Begin vroegtijdig met de aanvraag 
Om de subsidie aanvraag tijdig in te kunnen dienen is het noodzakelijk dat u vroegtijdig start.

Wilt u meer informatie over deze subsidie regeling of over het opstellen van een EBA dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.