Bouwkunde

W2N engineers verzorgt bouwtechnisch advies voor hallenbouw, woningbouw en utiliteitsbouw voor particulieren en zakelijke opdrachtgevers. Wij hebben de kennis en ervaring om op een praktische manier invulling te geven aan de wensen van onze opdrachtgevers. Wij beschikken tevens over

contacten met diverse architecten om een architectonisch ontwerp te maken van uw bouwwerk. Met onze uitgebreide kennis en ruime ervaring op verschillende vakgebieden kunnen we meerwaarde bieden wanneer u van onze inzet gebruik maakt bij het realiseren van uw bouwproject. De constructieve en bouwfysische invulling van een bouwplan heeft veel invloed op de bouwkundige uitwerking. Door alle facetten door één adviserende partij op elkaar af te laten stemmen, bereikt u een optimaal resultaat. Onze kennis kan worden ingezet vanaf het moment dat de eerste ontwerpschetsen worden gemaakt tot en met de uitvoering van het project.

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen in uw bouwproject, neem dan contact op met een van onze adviseurs.
 
BOUWVERGUNNING
• Begeleiding keuze architect
• Bouwkundig tekenwerk
• Bouwbesluit toets
• EPG-, ventilatie- en daglichttoetredingsberekeningen
• Milieuprestatie berekening materialen en aanvragen SBK bewijs
• Brandveiligheid toets
• Coördinatie grondonderzoek
• Contacten gemeente
• Indiening
 
BESTEK & BEGROTING
• Bestektekeningen
• Bestekken
• Begrotingen
• Aanbesteding
 
UITVOERING
• Werktekeningen
• Kozijnstaten
• Details
• Verzamelbladen
• Controle
productietekeningen
• Controle uitvoering