Constructie

Voor elk bouwproject is een goed doordachte constructie van essentieel belang. De adviseurs van W2N engineers staan u bij in het bedenken van de meest kosten efficiënte en praktische constructie. Dit wordt gerealiseerd door middel van constructieberekeningen en de daarbij behorende constructietekeningen. W2N engineers staat bij zijn opdrachtgevers bekend om zijn economische en doordachte constructieve ontwerpen. Een eerste opzet van een constructie kan door ons snel worden geleverd, zodat een opdrachtgever ook verder kan met tekenen en/of begroten. Een groot deel van de berekeningen wordt met de hand uitgevoerd, maar wij beschikken ook over de modernste rekenprogrammatuur voor hout-, staal- en betonconstructies. Ook heeft W2N specialistische software voor het berekenen van damwanden, betonvloeren en brandwerendheid van staal- en staalbetonconstructies. W2N engineers verzorgt deze berekeningen en tekeningen in hoofdzaak voor staal-, beton- en hout- en steenconstructies.

Wilt u weten wat wij kunnen betekenen in uw bouwproject, neem dan contact op met een van onze adviseurs.
 
BEREKENINGEN
• Ontwerp
• Hoofdberekeningen
• Detailberekeningen
• Controle berekeningen derden
• Brandwerendheid
• Geotechniek
• Coördinatie grondonderzoek
 
TEKENINGEN
• Ontwerpschetsen
• Bestek
• Detaillering
• Staalwerkplaatstekeningen
• Bouwaanvraag
• Werktekeningen
• Uitvoering
• Fundering
• Palenplan
• Controle tekeningen derden
 
VAKGEBIEDEN
• Nieuwbouw
• Renovatie
• Verbouw
• Controle uitvoering