BENG | W2N Engineers

Bijna energie neutrale gebouwen

Vanaf 1 januari 2021 moet voor alle nieuwbouw de vergunningaanvraag aan de eisen van bijna energieneutrale gebouwen (BENG) voldoen.

De BENG komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese Richtlijn Energieprestatie en Gebouwen en vervangt de energieprestatie coëfficiënt (EPC berekening). De BENG wordt berekend volgens de NTA 8800 methodiek.

De BENG bestaat uit 3 energieprestatie indicatoren waar aan moet worden voldaan:

  • BENG 1: De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr);
  • BENG 2: Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar (kWh/m2.jr);
  • BENG 3: Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten (%).

BENG eis 1 berekent de energiezuinigheid van het gebouw. Hierbij worden o.a. de thermische isolatie, koudebruggen, geometrie en liggen van het gebouw meegenomen om de energiebehoefte voor verwarmen en koelen, onafhankelijk van de aanwezige installaties, te berekenen.

BENG eis 2 berekent de hoeveelheid primaire fossiele energie die de installaties in het gebouw gebruiken. Voor utiliteitsgebouwen telt hier tevens het verbruik van de verlichting mee.

BENG eis 3 berekent het aandeel hernieuwbare energie uit de zon, biomassa, buitenlucht en bodem. BENG eis 2 en 3 worden met elkaar verrekend. Het aandeel hernieuwbare energie wordt van het primair fossiele energieverbruik afgetrokken.

Voor nieuwbouwwoningen moet er naast de drie BENG eisen tevens aan de indicator Tojuli worden voldaan. De Tojuli geeft het risico op temperatuuroverschrijding weer en wordt bepaald aan de hand van de berekende koelbehoefte over de maand juli.

Alle BENG eisen moeten voldoen aan een grenswaarde. Deze grenswaarden verschillen per type gebouw.

De BENG berekening resulteert in een voorlopig energielabel voor het gebouw welke een geldigheidsduur heeft tot de oplevering van het gebouw. Na de oplevering van het gebouw dient een controle plaats te vinden en een herberekening om aan te tonen of het gebouw daadwerkelijk aan de gestelde BENG eisen voldoet.

BENG berekeningen mogen alleen door gecertificeerde EP detail adviseurs worden opgesteld. Alle adviseurs binnen W2N engineers zijn EP detail adviseurs. Daarnaast is W2N engineers door EPG-Certificering B.V. voor de BRL9500-U en BRL 9500-W gecertificeerd en is aangetoond dat W2N Engineers B.V. werkt volgens de ISSO normen 75.1 en 82.1 welke zijn voorgeschreven voor het afgeven van BENG berekeningen.

Voor meer informatie of een offerteaanvraag kunt u contact met ons opnemen.

BENG | W2N Engineers
BENG | W2N Engineers

Meer weten over BENG?

Bel 0512 544888 0512 544888 of mail naar drachten@w2n.nl voor meer informatie.

 
Button