Disclaimer | W2N Engineers

Disclaimer (Nederlands/Engels)

Nederlands: Algemene voorwaarden

Op alle diensten, leveringen en andere werkzaamheden die door W2N Engineers B.V. of een van haar dochterondernemingen zijn verricht zijn de algemene voorwaarden DNR 2011 van toepassing.

Klik op deze link om de DNR 2011 in een nieuw venster te openen.
Indien u een papieren versie wenst verzoeken wij U een mail te sturen naar drachten@w2n.nl met uw adresgegevens.

Verkeerde aflevering:

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.

Nauwkeurigheid & inhoud:

W2N Engineers draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen.

Het risico ligt bij de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. Het auteursrecht berust bij W2N Engineers te Drachten (tel: 0512-544888).

Auteursrecht:

Het auteursrecht berust bij W2N Engineers te Drachten (tel: 0512-544888).

Virusscan:

W2N Engineers verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie zal de ontvanger de informatie moeten controleren op virussen.

Technisch contact:

Voor technische vragen, mail alstublieft naar drachten@w2n.nl.

English: General conditions

All services and other work provided by W2N Engineers or any of its subsidiaries are subject to the general conditions DNR 2011.

Click on this link to view the DNR conditions in Dutch.
If you wish to receive a hard copy of these conditions, please send an email with your address to drachten@w2n.nl.

Receipt in error:

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful.

Accuracy & content:

W2N Engineers B.V. is neither liable for the contents, nor for the proper, complete and timely transmission of the information contained in this communication over the internet. Any opinion expressed in this email may be personal to the author, and may not necessarily reflect the opinions of W2N Engineers B.V. or its affiliates and may be subject to change without notice.

Virus scanning:

All messages passing through our servers are scanned for viruses. We have a strict new-virus update policy. Moreover e-mail containing attachments with high virus risks will not be accepted. The sender will be notified. Mail that appears to come from us, containing viruses, may not be sent through our system. In such case, please always check the mail header to find out if the sending server was valid.

Technical contact:

For technical issues, please contact drachten@w2n.nl.

 
Button