Home  /  Disciplines  /  Bevingsbestendig

bevingsbestendig

Bouwkundig advies en ontwerp voor aardbevingsbestendig bouwen

W2N weet uit eigen ervaring wat de bevingen in Groningen teweeg brengen. We voelden de schokken in de stad Groningen, op onze vestiging voor aardbevingsbestendig bouwen. En veel heftiger voelen we ze regelmatig in Noordoost-Groningen, waar een aantal van ons woont. Als bouwkundig bevingsexperts weten we dus waarover we praten. U vindt bij W2N de deskundigheid om onveilige situaties en de soms complexe schade aan gebouwen helder in kaart te brengen. We hebben in Groningen een team van vijftig aardbevingsexperts die fundamentele antwoorden geven voor uiteenlopende vraagstukken rond bevingsbestendig bouwen. 

Bevingsbestendige daadkracht

W2N heeft de bouwkundige expertise voor het inspecteren van panden. En we hebben de rekenmethodes om daarover te rapporteren. Onze expertise zetten we ook in voor monumenten, situaties met een potentieel hoog risico en acuut onveilige situaties. W2N heeft bovendien de kennis en ervaring om dit te vertalen naar gedegen advies over sloop en aardbevingsbestendige nieuwbouw en over bouwkundige versterkingsadviezen. In dringende gevallen staat W2N binnen enkele uren samen met een aannemer op de locatie om de veiligheid te waarborgen. 

W2N adviseert over aardbevingsbestendig bouwen

  • Inspectie en engineering
  • Potentieel hoog risico bouwelementen
  • Acuut onveilige situaties
  • Sloop en nieuwbouw
  • Monumenten

Friesland

Dopheide 2
9202 PB  Drachten

0512 544888
drachten@w2n.nl

Groningen

Leonard Springerlaan 13
9727 KB Groningen

050 8200369
groningen@w2n.nl

W2N engineers bouwkundig ingenieursbureau

W2N engineers is een bouwkundig ingenieursbureau met een multidisciplinaire expertise. Jaarlijks realiseren we zo’n 3.000 bouwprojecten variërend van groot- tot kleinschalig. Onze adviezen zijn fundamenteel. Doordacht vanuit een brede bouwkundige optiek. En daardoor sterk bepalend voor de voortgang en het welslagen van >>> lees meer