Home  /  Disciplines  /  Bouwfysica

bouwfysica

Bouwfysisch advies voor utiliteitsgebouwen, woningen en wooncomplexen

Het ontwerp van uw bouwproject mag nog zo fraai zijn. Maar wat als na oplevering het werk- of leefklimaat tegenvalt? Als opdrachtgever zit u niet te wachten op meerkosten voor bijvoorbeeld extra ventilatie of geluidswering. Met de bouwfysisch ingenieurs van W2N engineers speelt u op zeker. Als multidisciplinair bouwfysisch adviseur leggen we het fundament voor de voortgang en het welslagen van uw project. We beoordelen uw bouwproject op alle cruciale bouwfysische aspecten. Van brandveiligheid en ventilatie tot energiezuinigheid. Dit stemmen we zo vroeg mogelijk af met uw andere bouwpartners, bijvoorbeeld de architect, aannemer of installateur. Zo komt ons bouwfysisch advies niet alleen de kwaliteit van uw project ten goede. Maar ook de (kosten)efficiëntie.

W2N engineers biedt bouwfysisch advies over:

Brandveiligheid

 • Rook- en brandcompartimentering
 • Brandpreventieve maatregelen
 • Vluchtwegen
 • Vluchtplannen
 • Brandoverslag
 • Brandwerende constructies
 • Vuurlastberekeningen

ventilatie

 • Ventilatieberekeningen
 • Spuiventilatieberekeningen
 • Berekening verdunningsfactor
 • CO2-metingen
 • Installatieadvies

geluid

 • Gevelisolatie bij verkeerslawaai
 • Gevelisolatie bij industrieel lawaai
 • Beperking van galm
 • Interne geluidsisolatie

Energiezuinigheid

 • EPC-berekening
 • Energielabels en maatwerkadviezen
 • Berekening thermische isolatie
 • Thermografie

Overig

 • Berekening daglichttoetreding
 • Advies lichtinval en verlichting
 • Berekening dampspanning
 • Advies vochtproblemen

W2N engineers

Dopheide 2
9202 PB  Drachten

0512 544888
drachten@w2n.nl

W2N engineers bouwkundig ingenieursbureau

W2N engineers is een bouwkundig ingenieursbureau met een multidisciplinaire expertise. Jaarlijks realiseren we zo’n 3.000 bouwprojecten variërend van groot- tot kleinschalig. Onze adviezen zijn fundamenteel. Doordacht vanuit een brede bouwkundige optiek. En daardoor sterk bepalend voor de voortgang en het welslagen van >>> lees meer

 
Button