Bouwfysica | W2N Engineers

Bouwfysica

Een veilig, energiezuinig en een fijn binnenklimaat.

Bouwfysica richt zich op de natuurkundige aspecten van bouwconstructies en installaties. Denk hierbij aan de werking van: geluid, licht, lucht, vocht en warmte in en op gebouwen. Maar ook brandveiligheid is een essentieel onderdeel van de bouwfysica.

De bouwkundige ingenieurs van W2N Engineers ontwikkelen woon- en utiliteitsgebouwen met een prettig en veilig binnenklimaat. We geven onder meer advies over brandveiligheid, ventilatie, geluid en energiezuinigheid.

Brandveiligheid

Eén van de belangrijkste aspecten bij het ontwerpen van gebouwen: brandveiligheid. Door hier in het voorontwerp specifiek op te focussen, creëer je een zo veilig mogelijke situatie. 

W2N Engineers adviseert over:

  • Rook- en brandcompartimentering
  • Preventieve maatregelen
  • Vluchtwegen en -plannen
  • Brandoverslag en brandwerendheid
  • Vuurlastberekeningen

Ventilatie

Frisse lucht is van levensbelang. Onze adviseurs kennen de actuele voorschriften en installatietechnieken. Daardoor kunnen we de best passende ventilatievoorzieningen voorschrijven. Zo geven we bijvoorbeeld luchtstromen aan op plattegronden, installatieadvies op maat en maken we (spui)ventilatieberekeningen.

Het resultaat? Gezonde gebouwen waarin bewoners aangenaam wonen en medewerkers optimale prestaties kunnen leveren.

Geluid

Binnen gebouwen willen we geluid zoveel mogelijk weren. W2N Engineers heeft de knowhow en kent de laatste voorschriften. Vraag ons bijvoorbeeld om advies voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen in gevels. Zo reduceren we verkeerslawaai, industrielawaai, galm en interne geluiden.

Energiezuinigheid

De wereldwijde klimaatproblematiek is steeds duidelijker zichtbaar. Gelukkig biedt energiezuinigheid perspectief. Door efficiënt om te springen met energie, hebben we er simpelweg minder van nodig. 

 We maken maatwerkberekeningen en adviseren over:

Nog meer….

Een berekening nodig voor daglichttoetreding? Dampspanningsberekeningen? Of raadgeving bij vochtproblematiek? Vraag het ons gerust.

Meer weten over bouwfysica?

Bel 0512 544888 0512 544888 of mail naar drachten@w2n.nl.
Bouwfysica goed geregeld met W2N Engineers!

 
Button